Szanowni Państwo,

             Postanowiłem kandydować na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Ubiegając się o Państwa poparcie, pozwalam sobie rozpocząć od zaprezentowania programu, który zatytułowałem „Adwokatura XXI wieku”. 

             Moje życie zawodowe i samorządowe jest związane z Wielkopolską Izbą Adwokacką, w której już drugą kadencję pełnię funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Przeszedłem drogę od praktykanta, przez aplikację, egzamin adwokacki aż po dwudziestoletnią praktykę. Będąc członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu zajmowałem się szkoleniem aplikantów,  a następnie doskonaleniem zawodowym, pełniąc funkcję wicedziekana. Przewodniczyłem Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jestem profesorem nauk prawnych i redaktorem naczelnym „Palestry” .

             Głównym celem mojego programu jest uchwycenie i wykorzystanie zmian, które już się dokonały w Adwokaturze i w otaczającym ją życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, oraz zaproponowanie kolejnych, które zaktywizują samorząd. Zmian doskonale znanych adwokatom aktywnie wykonującym swój zawód. Jestem przekonany, że jest to możliwe przy uszanowaniu i zachowaniu wartości tkwiących w Adwokaturze od lat. Uważam, że to najwyższy czas, by  wyzwolić tę dostrzegalną energię i siłę tkwiącą w Adwokaturze; obudzić giganta z drzemki, odrzucić skostniałość, zakończyć z powolnością i reaktywnością. Skorzystać z potencjału środowiska, zmienić energię potencjalną w kinetyczną i ruszyć do przodu po to, by dogonić zmiany. Świat, który nas otacza, współczesne potrzeby społeczeństwa, przemiany, technologia, biznes i informatyzacja to wyzwania, wobec których nie możemy jako adwokaci być bierni. Musimy być kompetentni i nowocześni.

             Wiem, jak skorzystać z potencjału adwokatów, organizować pracę, zarządzać, słuchać, wyciągać wnioski i łączyć. Staram się patrzeć w przyszłość i konsekwentnie realizować wyznaczone cele. Jestem przekonany, że wspólnie, małymi krokami, z wielką Adwokaturą można wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Kreować, budować i jednoczyć. W sposób zgodny, przyjazny, przejrzysty i efektywny.

             Zapraszam Państwa do zapoznania się z programem. Wspaniale byłoby, gdyby czas do Zjazdu był czasem dyskusji. Wierzę, że wspólnie możemy poprawić warunki wykonywania naszego zawodu i wprowadzić Adwokaturę w nowy wymiar.

To nasz zawód, nasz samorząd, nasz wizerunek.

adw. Maciej Gutowski